Válasszon fajtáink közül:

 

Kutya neve fajtája neme képe
HJCh HCh HShowCh Rineweld Great Leon Hosszúszőrű Collie / Collie Rough kan Kutya
HCh HShowCh HGrandCh Agent Provocateur Belville Blues Hosszúszőrű Collie / Collie Rough kan Kutya
HCh Benedister Achilleus Hosszúszőrű Collie / Collie Rough kan Kutya
HCh HShowCh Benedister Benson Hosszúszőrű Collie / Collie Rough kan Kutya
BgCh BgGrandCh RoCh Benedister Firemaker Porthos Hosszúszőrű Collie / Collie Rough kan Kutya

 A(z) 1. rekordtól a(z) 5. rekordig. Összesen 193 rekord.