Belépés / Log inCímlap Club Star Top 10, Club Star szabályzat
Club Star és Top 10 szabályok PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2010. december 03. péntek, 08:16

A Hungária Collie-Sheltie-Corgi Klub 2004. óta hirdeti meg a TOP 10 versenyt. Minden olyan kutya nevezhető, melynek tulajdonosa az adott évben a Hungária Collie Sheltie Corgi klub tagnyilvántartásában tagként szerepel.

A kiállí­tási eredményeket a klub honlapján működő elektronikus rendszerben kell rögzí­teni. A Club Star és Top 10 verseny győzteseinek és helyezettjeinek meghatározása elektronikusan történik a tárgyév utáni év január 20-ig regisztrált eredmények alapján. A tenyészetek, tenyészszukák és tenyészkanok eredményeit továbbra is kézzel számí­tják.

A TOP-10 versenyben a kutyák a legeredményesebbtől a 10. helyezettig kerülnek rangsorolásra. Külön versenyeznek a fiatal kanok és szukák, a felnőtt kanok és szukák, valamint a veterán kutyák. A dí­jkiosztó és az eredményhirdetés az éves klubvacsorán lesz, melynek időpontjáról és helyszí­néről később küldünk tájékoztatást.

A Club Star cí­mhez szükséges pontszám

Felnőtt: 450 pont
Fiatal: 130 pont
Veterán: 150 pont

További feltételek:
Legalább egy győztes cí­m (HPJ vagy CAC) Magyarországon. Az Európagyőztes, Világgyőztes és International Champion kutyák pontszám nélkül, az oklevél bemutatásával megkapják a Club Star cí­met. (Hungária Champion nem kap automatikusan.) Az Európa és Világkiállí­táson 2-szeres szorzóval kell számolni a nemzetközi kiállí­tásokra meghatározott pontszámokat, a Világ vagy Európa Fajtakiállí­tás, Nemzetközi Collie Society, Sheltie Krunkel kiállí­tásain elért eredményekhez 1,5-szeres szorzóval kell számolni a klubkiállí­tásokra meghatározott pontszámokat.

Egyéb Club Star cí­mekhez szükséges pontszámok

Tenyészet: 1000 pont
Tenyészkan: 750 pont
Tenyészszuka: 500 pont


További feltételek:
Legalább 3 utód eredményeinek összege, és közülük legalább egynek el kell érnie a Club Star cí­met.

Általános rendelkezések

A Hungária Collie-Sheltie-Corgie Klub tagjainak az alább felsorolt kategóriák szerint, az év tí­z legjobb kutyáját (TOP 10-et) határozzuk meg, a megszerzett pontok alapján az első helytől a tizedikig. Azok a kutyák kaphatják meg a Club Star cí­met, amelyek megfelelő pontszámot szereztek, függetlenül attól, hogy a tí­z legjobb kutya közé kerülnek-e. (Például, ha több mint 10 kutya éri el a megfelelő pontszámot.) A Club Star cí­m és a TOP 10-es lista párhuzamosan fut egymás mellett. Mindkét versenyben azokat az eredményeket lehet figyelembe venni, melyek a folyó évi tagdíj befizetése után keletkeztek. Ha a befizetés március 31-ig megtörténik, akkor az egész év eredményei számítanak.

A TOP 10 versenyben való részvétel alapfeltétele legalább 2 magyarországi kiállí­táson való részvétel, amely kiállí­tásokon pontszerző helyet kell elérni. Ez vonatkozik mind a magyar, mind a külföldi tagjainkra egyaránt.

Kivételt képeznek ez alól azon FIATAL korú kutyák, melyek a TOP 10 tárgyévi zárást követően az "új évben" koruknál fogva nem tudják teljesí­teni a 2 magyarországi kiállí­tást (tehát az első két magyarországi kiállí­tás időpontjában ezek a kutyák már elmúltak 18 hónaposak í­gy nem tudnak többet itthon fiatal osztályban versenyezni). Ezen kutyák "új évi" eredményeit és champion igazolásait elfogadjuk, í­gy szerepelhetnek a TOP 10-ben is, kizárólag a tárgyévben elért eredményeikkel.

A fiatal, felnőtt és veterán kutyák esetében bónusz pont jár minden fajtán belül legyőzött kutya után. A bónusz pont értéke:

  • CAC kiállí­tásokon 0,5 pont minden legyőzött kutya után
  • CACIB, Speciál kiállí­tásokon 1 pont minden legyőzött kutya után.
  • Klub-, Világ-, Európa-, Cruft's kiállí­tásokon 2 pont minden legyőzött kutya után.
  • Világ- vagy Európa Fajtakiállí­tás, Nemzetközi Collie Society, Sheltie Krunkel kiállí­táson 1,5 pont minden legyőzött kutya után.

Minden legyőzött kutyát csak egyszer szabad számolni!

A bónusz pontok beszámí­tásánek feltétele a katalóguslap feltöltése! (A beszkennelt katalóguslapokat az adminisztrátoroknak kell eljuttatni, akik feltöltik azt a rendszerbe, illetve ennek alapján határozzák meg az osztályokban, illetve a fajtában versenyző kutyák számát.) Amennyiben a kiállí­tó nem juttatja el a katalóguslapokat, akkor csak az alaptáblázatban meghatározott pont számolható be az eredménye után.

Az elért eredmények igazolására a bí­rálati lapot is fel kell tölteni.

TOP-10 kategóriák:

Felnőtt kan
Felnőtt szuka
Fiatal kan
Fiatal szuka
Veterán kutyák
(ebben kategóriában nemtől függetlenül együtt versenyeznek)
Tenyészkan (minimum 2 kölyök eredménye alapján)
Tenyészszuka (minimum 2 kölyök eredménye alapján)
Tenyészet

A Felnőtt kan, Felnőtt szuka, Fiatal kan, Fiatal szuka, Veterán kutya kategóriák győztesei között az összesí­tve legtöbb pontot szerzett kutya - saját fajtájában - az adott évben a TOP collie, sheltie, corgi cí­met kapja.

A Tenyészkan, Tenyésszuka, Tenyészet kategóriában legtöbb pontot szerzett kutyák, az adott évben a TOP Tenyészkan, Tenyészszuka, Tenyészet cí­met kapják.

Club Star és Top 10 pontrendszer

(A táblázat szerkesztés alatt!!!)

 

Országos CAC Kiállí­tás

Nemzetközi CACIB Kiáll.

Klubkiállí­tás

Fiatal osztály

Felnőtt osztály

Fiatal osztály

Felnőtt osztály

Fiatal osztály

Felnőtt osztály

Kitűnő IV.

1

4

3

8

6

12

Kitűnő III.

2

6

5

12

8

16

Kitűnő II.

3

8

8

16

10

20

Kitűnő II. + Res.CAC

-

12

-

24

-

25

Kitűnő I.
(HPJ vagy CAC nélkül)

4

9

10

18

12

22

Kitűnő I. HPJ vagy CAC

10

20

25

40

50

60

Res. CACIB

-

-

-

30

-

-

CACIB vagy Klubgyőztes

-

-

-

40

-

50

Legszebb szuka vagy kan
(Speciális fajtakiállí­tásokon)

50

50

-

-

-

-

Best Junior (csak külföldi kiállításon)

3

-

5

-

8

-

Fajtagyőztes (HFGY / BOB)

20

20

35

35

50

50

Legszebb ellentétes nemű (BOS)

10

10

17,5

17,5

25

25

Derbygyőztes

25

25

25

25

-

-

Derby Res. BIS Best In Show

25

25

25

25

-

-

Derby BIS

35

35

35

35

-

-

Junior BOG

10

-

20

-

-

-

Junior Res. BOG

6

-

12

-

-

-

Junior BOG 3.

3

-

6

-

-

-

Junior BIS 3

20

-

30

-

15

-

Junior Res. BIS

25

-

35

-

20

-

Junior BIS

30

-

40

-

25

-

BOG 3

15

15

30

30

-

-

Res. BOG

20

20

40

40

-

-

BOG

30

30

60

60

-

-

BIS 3

40

40

70

70

50

50

Res. BIS

50

50

90

90

60

60

BIS

60

60

100

100

70

70

Kutyapár 1

0

0

0

Kutyapár 2

0

0

0

Kutyapár 3

0

0

0

Veterán Best In Show 3

20

30

15

Res. Veterán BIS

25

35

20

Veterán BIS

30

40

25

Tenyészcsoport 3
(Csak tenyészethez)

10

20

15

Tenyészcsoport 2
(Csak tenyészethez)

15

30

20

Tenyészcsoport 1
(Csak tenyészethez)

20

40

25

Utódcsoport 3
(Csak tenyészkanhoz vagy szukához)

-

-

40

Utódcsoport 2
(Csak tenyészkanhoz vagy szukához)

-

-

70

Utódcsoport 1.
(csak tenyészkanhoz vagy szukához)

-

-

100

Bronzkoszorús Mestertenyésztő
(csak tenyészethez)

20

Ezüstkoszorús Mestertenyésztő
(csak tenyészethez)

30

Aranykoszorús Mestertenyésztő
(csak tenyészethez)

40

Junior Champion

30

Nemzeti Champion

40

Hungaria Grand Champion

20

Hungaria Show Champion

20

International Champion

80

Veterán Champion

20

Legeredményesebb külföldi klubtagunk

Ezt a cí­met az a külföldi klubtag kaphatja meg, aki az egész évben, bárhol elért kiállí­tási eredményei alapján a külföldi tagok között a legmagasabb pontszámot éri el és legalább egy győztes cí­met szerzett a tárgyévben Magyarországon.

Veterán kutyák

 

Országos CAC kiállí­tás

Nemzetközi CACIB kiállí­tás

Klubkiállí­tás

Kitűnő IV.

4

8

12

Kitűnő III.

6

12

16

Kitűnő II.

8

16

20

Kitűnő I.
(CAC nélkül)

9

18

22

Kitűnő I. Vet. CAC

20

40

60

Legszebb szuka vagy kan (Speciális fajtakiállí­tásokon)

50

-

-

Fajtagyőztes (HFGY / BOB)

20

35

50

BOG Best of Group 3

15

30

-

Res. BOG

20

40

-

BOG

30

60

-

BIS Best in Show 3

40

70

50

Res. BIS

50

90

60

BIS

60

100

70

Veterán BIS Best in Show 3

20

30

15

Res. Veterán BIS

25

35

20

Veterán BIS

30

40

25

Veterán Champion

20

Best Veterán cí­mért Európa- és Világkiállí­táson 10 pont adható. Az eredményt hitelt érdemlően rá kell í­ratni a bí­rálati lapra, azt a fajtát bí­ráló bí­róval alá kell í­ratni és a kiállí­tás szervezőivel le kell pecsételtetni.

Módosítás dátuma: 2017. december 13. szerda, 15:11
 
Copyright © 2020 Hungária Collie Sheltie Corgi Tenyésztők Egyesülete. Minden jog fenntartva. ;
A Joomla! a GNU/GPL licenc alatt kiadott szabad szoftver.
Fordította a Magyar Joomla! Felhasználók Nemzetközi Egyesülete


Oldalaink megtekintéséhez az Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 3.5, Opera 10, vagy annál magasabb verziószámú böngészőprogramokat ajánjuk.