Fajtagondozás Nyomtatás
Írta: Administrator   
2008. december 27. szombat, 10:26

MEGÁLLAPODÁSI NYILATKOZAT

Készült a MEOE Központ székházában.
Jelen vannak: Nagy István, a MEOE elnöke
Muzslai Péter az Angol Pásztorkutya Klub elnöke
Harsányi Péter a Hungáris Collie, Sheltie, Corgi Klub elnöke

Az érintett két klub elnöke – vezetőségükkel és klubtagjaikkal történt egyeztetések után -, az Alapszabály által előírt „egy fajta – egy klub” elv megvalósítása érdekében, az alábbi megállapodási nyilatkozatot teszi:

- Az Angol Pásztorkutya Klub a collie (hosszú és rövidszőrű), sheltie, welsh corgi pembroke, welsh corgi cardigan fajtákról lemond, egyben kinyilatkoztatja, hogy ezen fajták kizárólagos jogkörrel a MEOE Hungária Collie, Sheltie, Corgi klub hatáskörébe tartoznak.


- Az Angol Pásztorkutya Klub hatáskörébe kizárólagos jogkörrel a következő fajták tartoznak: bearded collie, border collie, ausztrál juhászkutya, ausztrál cattledog, kelpie.

A MEOE Hungária Collie,Sheltie, Corgi klub kötelezettségetvállal arra, hogy az eddigi rotációs rendszer szerint minden páratlan évben – a collie, sheltie, corgi fajták vonatkozásában is – a klubkiállítást az Angol Pásztorkutya Klub rendezi meg. A rendezvényhez kapcsolódó összes jog (helyszín, időpont kijelölése, kiadások-bevételek, bíróhívás) páratlan években az Angol Pásztorkutya Klubot illeti meg. Páros években az eddigi szisztéma szerint, a Hungária Collie,Sheltie, Corgi klub tart klubkiállítást, a másik klubhoz tartozó bearded collie, border collie, ausztrál juhász fajták vonatkozásában is, a rendezvényhez kapcsolódó, fent felsorolt összes jog gyakorlása mellett

- A rotációs elv szerint, az adott évben a rendezési jogokat gyakorló klub kötelezi magát arra, hogy a nevezési felhívásokon, a reklámanyagokon és a katalógusban is közzéteszi a csatlakozó klub nevét a hozzátartozó fajtákkal együtt. (A HCSC klub korábbi összes rendezvényén a felhívásokban és a katalógusban is a következő szöveg szerepelt: „ a MEOE HCSC klub klubkiállítást rendez klubgyőztes cím kiadásával, collie, sheltie, corgi fajtákra, továbbá az Angol Pásztorkutya Klub csatlakozása révén a bearded collie, border collie, ausztrál juhász fajtákra.”)- A MEOE HCSC Klub kötelezettséget vállal arra, hogy a collie, sheltie, corgi fajták vonatkozásában a két klub által közösen, még 2001-ben kidolgozott tenyésztési szabályzatot alkalmazza, attól az időponttól, amikor a MEOE erre a kluboknak írásban felhatalmazást ad. (Jelenleg mindkét klub a MEOE általános tenyésztési szabályzatát alkalmazza.) Ezen a közösen kidolgozott tenyésztési szabályzaton változtatást nem hajt végre. Amennyiben a MEOE a jövőben olyan általános rendeletet ad ki, amely a jelenlegi közös szabályzat módosítását teszi szükségessé, a HCSC Klub egyoldalúan, a másik klub bevonása és egyetértése nélkül semmilyen változtatást nem eszközöl.

Ez a megállapodási nyilatkozat a két klub közötti korábbi korrekt kapcsolat folyatatásaként, személyes és telefonon történt többszöri egyeztetés eredményeként, közös kompromisszumok meghozatalával jött létre, a jövőbeni békés és korrekt szakmai együttműködés deklarálása mellett.

- Ezzel összefüggésben a két klub vezetői kötelezik magukat arra, hogy az esedékes tisztújító küldöttközgyűlésük napjára, de korábbi időpontra, külön meghívóval meghirdetnek egy másik küldöttközgyűlést is, amelynek tárgya a jelenlegi megállapodási nyilatkozat ismertetése és annak megszavazása.

- Ezen megállapodási nyilatkozat fenti pontokkal összefüggésben mindkét klubra kötelező érvénnyel bír, és a klubok saját küldöttközgyűlésének e tárgyban tartott megerősítő szavazását követően lép hatályba.

A két klub elnöke elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha bármelyik klub saját küldöttközgyűlésén nem történik meg  jelen együttműködési nyilatkozat változás nélküli megszavazása, akkor a két klub közötti fajtaelosztás kérdését a MEOE országos elnöksége dönti el.

- A két klub elnöke kinyilatkoztatja, hogy ezen viszonossági alapon kötött megállapodás érvényét veszti, ha a jövőben bármelyik klub ennek vonatkozó pontjait egyoldalúan megsérti. Mindkét klub elnöke és tagsága tudomásul veszi, hogy ilyen esetben a MEOE országos elnöksége élhet szankcióval, illetve saját hatáskörében módosíthatja a két klub között, ezen megállapodás alapján létesített és jóváhagyott jogviszonyt.

Budapest, 2004. 07. 05.

Muzslai Péter                                    Harsányi Péter    
Angol Pásztorkutya Klub Elnöke            MEOE HCSC Klub elnöke