Közgyűlés – 2021.09.05

Közgyűlési meghívó

Alapszabály tervezet

Szöveges beszámoló

Elnöki beszámoló

2021. Évi pénzügyi tervezet

Felügyelő Bizottság beszámoló

 

Tisztelt Tagtársam!

Tájékoztatom, hogy a HCSC Tenyésztők Egyesülete 2021. szeptember 5-én (vasárnap) rendes,- éves közgyűlését tartja.

Mellékelten megküldöm a Közgyűlési meghívót. Tájékoztatom T. Tagtársamat, hogy a közgyűlésen való szavazati jog gyakorlásához a folyó évi tagdíjat megfizesse szükséges, ha ezt eddig nem tette meg kérem, hogy a közgyűlésig a 2021. évi tagdíját átutalással  megfizetni szíveskedjen a MAGNET Magyar Közösségi Banknál vezetett 16200144-00176721 bankszámla számra. Helyszínen nem tudunk tagdíj befizetési lehetőséget biztosítani. A tagdíj befizetése mellett kérem az egyesület honlapjáról letölthető, belépés az egyesületbe részben megtalálható „Adategyeztetési lapot” szíveskedjen az info@hcsc.hu mail címre megküldeni.

A meghívóban szereplő napirendi pontoknak megfelelően az éves beszámoló, pénzügyi terv és az alapszabály módosítás tervezete a www.hcsc.hu honlapon elérhető.

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

Harsányi Péter

HCSC Tenyésztők Egyesülete Elnök