2022-es tagdíj változás

Tisztelt Tagtársaim!

A MEOESZ eljutatta tagszervezetihez a 77/2021.(12.15.) MEOESZ E határozatát melynek értelmében a 2022 évi szövetségi kártya díja 4 000 Forint, a HCSC Tenyésztők Egyesülete tagdija változatlanul 6 000 Forint, összesen: 10 000 Forint.

2022. évi szövetségi kártyaigénylést követően e-mailben fogja kapni a tagszervezet az értesítőt az online kártyák elérhetőségéről.
Az online kártyákat első körben a tagok maguk tudják aktiválni, amennyiben regisztráltak a MEOE Szövetség online rendszerében.
Ha a tag mégsem lenne regisztrálva, akkor az eddigiekhez hasonlóan a szervezet maga is hozzárendelheti a kártyához a tag adatait.

Ennek menetéről az alábbi videóban tud tájékozódni:

https://www.youtube.com/watch?v=ttEwLN8k8sc 

A kártya díja magyar és külföldi lakcímmel rendelkező tagok részére egyaránt a fentieknek megfelelően 10 000 Forint/db. 

Figyelem! Január 1-től a külföldieknek szóló kártya megszűnik, az ő számukra – amenyiben igény van magyarországi tagságra- ugyanazon kártya vásárolható, mint a szervezetek hazai tagjainak. A külföldiek számára január 1-től megszűnt a kedvezményes szolgáltatások igénybevétele. Kedvezményes szolgáltatások kettős feltétel esetén állnak rendelkezésre tagszervezeteink tagsága számára: 

  • – hazai lakcímmel rendelkezik az illető
  • – hazai kiállítású származási lappal, vagy honosított származási lappal rendelkezik az     ügylethez felhasznált kutya (pl. kiállítási nevezés, tenyészszemle nevezés, champion bizonyítvány kiváltás

A kártyával járó kedvezmények csupán a kártya megvásárlással még nem, hanem csak annak online történő aktiválásával lesznek igénybe vehetőek!

FIGYELEM!

Aktiválás nélkül a kártya érvénytelen és nem jogosít fel kedvezményes ügyintézésre!

  • – Egy szövetségi kártyán csak egy tag neve szerepelhet. Nem lehet két vagy több embernek ugyanaz a kártyája. Azt a kártyát, amin két vagy több név szerepel, a  MEOESZ rendszere inaktiválja. Az inaktívvá tett kártyák díjáról jóváíró számlát állítanak ki a HCSC Tenyésztők Egyesülete részére, mely továbbszámlázásra kerül a befizetett tag részére.

A hibásan kiállított kártyákat a MEOE Szövetség irodája nem fogadja el!

Felhívom a Tisztelt Tagtársaim figyelmét, hogy a tavaly bevezetett „Adategyeztetési lap” kitöltése, aláirt példányának eljuttatása az Egyesülethez abban az esetben szükséges, ha a tag korábbi,- közölt adataiban változás történt. Amennyiben a változás, pl. email cím, stb. helytelen és az igényelt,- megvásárolt tagkártya kiállítása, megküldése rossz címre történik, a felelősséget a HCSC Tenyésztők Egyesülete  a valótlan adatok miatt nem vállalja.

Az Adategyeztetési lap megküldhető email címünkre: info@hcsc.hu, vagy postai úton: Lendvay Erika, 1188 Budapest, Podhorszky u. 72/A. 

Fót, 2021. december 27.

Harsányi Péter 

       Elnök