Közgyűlés – 2022. 05. 14.

Közgyűlési meghívó

Tisztel Tagtársaim!                                                                                     

Alulírott Harsányi Péter, a 2151 Fót, Vörösmarty u. 50. szám alatti székhelyű Hungária Collie, Sheltie, Corgi Tenyésztők Egyesülete elnöke az Egyesület közgyűlését jelen meghívóval összehívom, és Önt, mint az Egyesület tagját a közgyűlésre jelen levéllel meghívom.

A közgyűlés időpontja és helyszíne:

2022. május 14. napja (szombat), 10.30.óra

2141 Nagytarcsa, Alsó ipari körút 8. H. csarnok bejárat a 2141 Nagytarcsa Csonka János út 1. felől is, H. csarnok, Arion Dog Show Room

A Közgyűlés napirendi pontjai:

1./ Határozatképesség megállapítása

2./ Levezető elnök megválasztása

3./ Szavazatszámláló és Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztása

4./ Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása

6./ Esetleges napirend kiegészítéséről döntés (ha ennek alapszabályi feltételei fennállnak)

7./ Tisztségviselők (elnök, ügyvezető alelnök, elnökség, Felügyelő Bizottság) 2021. évi beszámolója tevékenységükről és annak elfogadásáról döntés

8./ a HCSC Tenyésztők Egyesülete 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és mellékleteinek ismertetése és annak jóváhagyásáról  döntés

9./ a HCSC Tenyésztők Egyesülete 2022 évi pénzügyi tervének ismertetése és annak elfogadásáról döntés

10./ Egyebek (ezen napirend alatt érdemi határozat nem hozható)

 

Amennyiben az így összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen lenne (azon nem jelenik meg legalább a tagság 50%-a+1 tag), úgy már most összehívom a HCSC Tenyésztők Egyesülete megismételt közgyűlését, és arra a T. Címzettet meghívom. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben az első időpontra összehívott (2022.05.14. 10.30. óra) közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy a megismételt közgyűlés (2022.05.14. 11.00) már a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes az első közgyűlés napirendjeként fent megjelölt napirendi pontokban.

 

A megismételt közgyűlés helye és időpontja:

  1. május 14. napja (szombat), 11.00 óra

2141 Nagytarcsa, Alsó ipari körút 8. H. csarnok (bejárat a 2141 Nagytarcsa Csonka János út 1. felől is, H. csarnok Arion Dog Show Room)

 

A megismételt közgyűlés napirendje mindenben megegyezik az első közgyűlés napirendjeként fent megjelölt pontokkal.

Tájékoztatom T. Tagtársamat, hogy a közgyűlésen való szavazati jog gyakorlásához a folyó évi tagdíj befizetése szükséges, amennyiben még nem tette meg kérem, a közgyűlésig a 2022. évi tagdíját átutalással megfizetni szíveskedjen. A helyszínen nincs tagdíj befizetési lehetőség.

Tájékoztatom Tagtársamat arról is, hogy a tisztségviselők éves beszámolói, 2021. évi számviteli törvény szerinti beszámolója és mellékletei, a pénzügyi terv  a közgyűlés előtt legalább 15 nappal a honlapon elérhetővé van téve.

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésedre feltétlenül számítok!

Fót, 2022. április 26.

Üdvözlettel

Harsányi Péter elnök

HCSC Tenyésztők Egyesülete