BÚCSÚZUNK

BÚCSÚZUNK

Nehéz szívvel írom le magát a szót is, mert az emberi gondolkodásban a búcsú, mindig valaminek a megmásíthatatlan, végleges lezárását jelenti… Sokunkban még mindig nem tudatosult, hogy a MEOESZ elnöke, Korózs András, végleg eltávozott közülünk. Nem csak a hazai kutyás társadalmat, de a nemzetközi kynologiát is sokkolta a tragédia híre, hiszen ereje teljében, fiatalon, váratlanul hagyott itt minket.

Páratlan életút az Övé. Arra nem vállalkozhatok, hogy teljes pályafutását részletesen ismertessem, de az a tény, hogy gyerekkorától kezdve fanatikus elszántsággal kezdett el kutyázni, meghatározta egész későbbi életét, és kynológiai karrierjét. Az általa alapított Agria Kennel sikert sikerre halmozott az évtizedek során, s kutyái eredményeinek köszönhetően, tenyészete még életében fogalommá vált a foxterrieres világban. Ahogy felesége, Judit is írta megrázóan szép memoárjában, elérte a legnagyobb eredményt, ami tenyésztők ezrei számára mindig csak elérhetetlen álom marad: angol fajtában, saját tenyésztésű kutyájával Fajtagyőztes címet nyert a Cruft’s – on. A számos Világ és Európa győztes, vagy az USA Champion, és az ICH címekről már nem is szólva.

Bandi mindig szomjas volt a tudásra, késztetése volt arra, hogy fejlődjön. Már fiatalon küllembírói jogosítványt szerzett, hogy aztán több évtizedes hazai és külföldi bírói tevékenységet követően, all-rounder bíróként bekerüljön a sokat foglalkoztatott, nemzetközileg legmagasabban jegyzett elit körökbe is. Mindig új célokat tűzött ki maga elé, s ezeket sikeresen megvalósította. 2006-ban, az akkori MEOE életének egy nagyon nehéz időszakában elindult az elnök választáson, mert úgy érezte, hogy az Ő segítségével kilábalhatunk a nehézségekből. A tagság bizalmát élvezve, ekkor lett az Egyesület elnöke, s ezt a pozíciót megszakítás nélkül, napjainkig betöltötte. Hiszem, hogy ha nem szól közbe a sors, még hosszú éveken keresztül vezethette volna a MEOE Szövetséget, mert kutyás társadalmunkban korábban sosem tapasztalt egységet, pénzügyileg pedig kiemelkedő stabilitást valósított meg. Mindezt úgy volt képes elérni, hogy 16 elnöki évének legalább harmada krízis kezeléssel telt : méltatlan külső és belső támadásokkal, perek sokaságával, sok tízmilliós büntetésekkel kellett szembenéznie. Bandi szűk körű válságstábjának tagjaként ezekben az időszakokban személyesen tapasztaltam meg, hogy az Ő vezetői képességei és mentalitása nélkül, nem lett volna esélyünk a túlélésre. Határozottsága, óriási munkabírása, „feladni soha” karaktere, s legfőképp a hite eredményezte azt, hogy végül mindig elérte a maga elé kitűzött célt. Elnöksége második évében, 2008-ban, a létező legnagyobb ellenszél dacára, az Egyesület sikeresen megrendezte az FCI Európa kiállítást, 5 évre rá pedig házigazdája lehettünk, a nagy nemzetközi elismerést kiváltó Világkiállításnak is.

Eközben Bandi vezetésével lezajlott a magyar kynológiai teljes szerkezeti átalakítása. Azzal, hogy az önállósodott szervezeti egységek szerződéses partnerei lettek az FCI jogokat gyakorló központi egyesületnek, megalakult a MEOE Szövetség. A szövetségi rendszer létrehozásával szakmai, gazdasági, és bizonyos szempontból jogi elvárásoknak is eleget tettünk. Bandi nevéhez ekkor egy nagyon komoly – szakmai és emberi vonatkozású – probléma megoldása fűződik. Hamar felmérte, hogy kutyás társadalmunk nagy többsége nem tudja elfogadni az un. ETSZ rendszert, annak szellemiségét. Átfogó tanulmánnyal, részletes statisztikákkal és szakmai érvekkel bizonyította az illetékes szerveknek, hogy az állami irányítás és felügyelet, az ebtenyésztésben nem vezethet eredményre. Végül elérte, hogy az állam – a hungarikumnak számító magyar fajták kivételével -, kivonult az ebtenyésztés irányításából. Óriási eredmény volt ez, azzal a rendelettel pedig, hogy a MEOESZ fajtánként két fajtagondozó szervezetet ismer el, ezek kezébe adva a tenyésztés irányítását is, végképp nyugalmat teremtett. Sok viszontagság után, az elmúlt pár év végre ismét a békéről szólt, meg arról a nagy eseményről, hogy Szövetségünk 2021 végén, egy páratlanul hangulatos és sikeres Európa kiállítással zárta le az évet. A rendezvény főszervezője, természetesen Bandi volt.

Mit írhatnék még? Hogy családjával együtt utazott volna a decemberi, Brazíliában tartandó Világkiállításra? Hogy büszkén készült a jövő júniusi, budapesti kiállításra, ahol ugyan „csak” 10 fajtában, de ismét Európa győztes címet adunk majd ki? Sajnos, ezek a tervei már sosem valósulhatnak meg. Személyében egy igazi vezetőt, egy ízig vérig kutyás embert veszítettünk el. Már most érzékeljük, hogy mekkora veszteség érte a hazai, s túlzás nélkül mondhatom, a nemzetközi kynologiát is. Közelről ismertem, a vele való több mint 40 éves kapcsolat során olyan tulajdonságai is felszínre kerültek, amit a többség nem biztos, hogy tud. Az egyik ilyen, hogy Bandi értékrendjében mindig a család volt az első. Az élete nagy részét kitöltő, szenvedélyes kutyázástól is fontosabbak voltak számára közvetlen családtagjai, minden gesztusából sütött az irántuk érzett szeretete.

Jó szívű ember volt, nem egyszer derült ki róla, hogy milyen segítőkész. Hiányozni fognak komoly arccal előadott történetei, melyekről mindig az utolsó pillanatban derült ki, hogy ez csak egy jó vicc. Talán senki mással nem nevettem olyan sokat, mint vele. Fájó, hogy nem kapott több időt a sorstól, s még így is nagyon sok olyan emlékem marad meg róla, amit barátjaként tisztelettel megőrzök…

Isten veled, Bandi!

HCSC Tenyésztők Egyesület nevében

Harsányi Péter