Közgyűlés – 2023. Május 20.

Tisztelt Tagtársam!                

Alulírott Harsányi Péter, a 2151 Fót, Vörösmarty u. 50. szám alatti székhelyű Hungária Collie, Sheltie, Corgi Tenyésztők Egyesülete elnöke az Egyesület közgyűlését jelen meghívóval összehívom, és Önt, mint az Egyesület tagját a közgyűlésre jelen levéllel meghívom. 

A közgyűlés időpontja és helyszíne: 
2023. május 20. napja szombat, 10.30.óra
2141 Nagytarcsa, Alsó ipari körút 8. H. csarnok (bejárat a 2141 Nagytarcsa Csonka János út 1. felől is, H. csarnok, Arion Dog Show Room)

A Közgyűlés napirendi pontjai:

  • 1./ Határozatképesség megállapítása
  • 2./ Levezető elnök megválasztása
  • 3./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
  • 4./ Jegyzőkönyv-vezető és hitelesítők megválasztása
  • 6./ Esetleges napirend kiegészítéséről döntés (ha ennek alapszabályi feltételei fennállnak)
  • 7./ Tisztségviselők (elnök, ügyvezető alelnök, elnökség, Felügyelő Bizottság) 2022. évi beszámolója tevékenységükről és annak elfogadásáról döntés
  • 8./ a HCSC Tenyésztők Egyesülete 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának és mellékleteinek ismertetése és annak jóváhagyásáról  döntés
  • 9./ a HCSC Tenyésztők Egyesülete 2023 évi pénzügyi tervének ismertetése és annak elfogadásáról döntés 
  • 10./ Egyebek (ezen napirend alatt érdemi határozat nem hozható)

Amennyiben az így összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintettel határozatképtelen lenne (azon nem jelenik meg legalább a tagság 50%-a+1 tag), úgy már most összehívom a HCSC Tenyésztők Egyesülete megismételt közgyűlését, és arra a T. Címzettet meghívom. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben az első időpontra összehívott (2023.05.20. 10.30. óra) közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy a megismételt közgyűlés (2023.05.20. 11.00) már a megjelent tagok létszámától függetlenül határozatképes az első közgyűlés napirendjeként fent megjelölt napirendi pontokban. 

A megismételt közgyűlés helye és időpontja: 
2023. május 20. napja szombat, 11.00 óra
2141 Nagytarcsa, Alsó ipari körút 8. H. csarnok (bejárat a 2141 Nagytarcsa Csonka János út 

1. felől is, H. csarnok Arion Dog Show Room)

A megismételt közgyűlés napirendje mindenben megegyezik az első közgyűlés napirendjeként fent megjelölt pontokkal.

Tájékoztatom T. Tagtársamat, hogy a közgyűlésen való szavazati jog gyakorlásához a folyó évi tagdíj befizetése szükséges, amennyiben még nem tette meg kérem, a közgyűlésig a 2023. évi tagdíját átutalással megfizetni szíveskedjen. A helyszínen nincs tagdíj befizetési lehetőség.

Tájékoztatom Tagtársamat arról is, hogy a tisztségviselők éves beszámolói, 2022. évi számviteli törvény szerinti beszámolója és mellékletei, a pénzügyi terv a közgyűlés előtt legalább 15 nappal a honlapon elérhetővé van téve.

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésedre feltétlenül számítok! 

Kiegészítő melléklet letöltése ide kattintva!

Fót, 2023. május 03.

Üdvözlettel

Harsányi Péter elnök
HCSC Tenyésztők Egyesülete